Jak usunąć konto Poczta WP

Użytkownik poczty wp.pl może zrezygnować z usługi pocztowej w ciągu 14 dni od podpisania umowy, czyli od założenia konta i wyrażenia zgody na jego prowadzenie zgodnie z obowiązującym regulaminem. W innym przypadku usunięcie konta jest możliwe po zalogowaniu do poczty, następnie należy przejść do opcji ustawień profilowych (Mój profil) w górnym prawym roku. Wyświetlą się dane w dwóch kolumnach - z prawej strony są dane profilowe, z lewej strony wyświetla się niebieski napis "usuń konto" z krzyżykiem. Należy kliknąć w krzyżyk, a następnie podać hasło do logowania. Konto pocztowe będzie bezpowrotnie usunięte.

Dodatkowo wp.pl zastrzega, że nie kasuje sama kont pocztowych nawet wtedy, gdy od ostatniego logowania upłynęło więcej niż 45 dni. W takim przypadku usuwane są jedynie maile. Dotyczy to jedynie opcji podstawowej, w opcji płatnej poczty PRO nawet po takim okresie maile nie są usuwane.

Usuń konto

Poczta wp.pl może być skonfigurowana z wybranymi programami do obsługi maili, m.in. Outlook, Outlook Express czy Opera Mail. W takim przypadku maile można backupować korzystając z możliwości ich eksportowania bezpośrednio z poziomu programu pocztowego. Archiwizacji maili możemy dokonać poprzez skorzystanie z popularnych programów do tworzenia kopii zapasowych maili - poczta wp.pl nie dostarcza narzędzi do stworzenia kopii zapasowej bezpośrednio z poziomu poczty.