Poczta WP logowanie

Założenie skrzynki pocztowej na portalu Wp.pl (Wirtualna Polska)

Rejestracja konta odbywa się poprzez podanie niezbędnych danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, login, hasło. Możliwe jest również podanie pomocniczego e-mail'a bądź numeru telefonu, na które w razie potrzeby przysłano by utracone hasło. Obowiązkowe również jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminami usługi oraz oznaczenie zgód marketingowych. Na tym etapie konieczne jest również dokonanie wyboru w zakresie preferowanego rodzaju konta. Serwis oferuje pocztę bezpłatną, której podstawowe zalety to brak limitu skrzynki, możliwość dodawania załączników o wielkości aż do 100MB, ale także aliasy, filtry, smart foldery. Można także skorzystać z płatnej poczty, tzw. PRO, która dodatkowo oferuje brak reklam, dedykowaną pomoc techniczną oraz zwiększone bezpieczeństwo.

Poczta WP logowanie

Logowanie i funkcja "Pamiętaj mnie"

Po dokonaniu rejestracji konta, logowanie użytkownika odbywa się poprzez wpisanie oraz zatwierdzenie loginu i hasła. Warto dodać,że dostępna jest funkcja "pamiętaj mnie", która umożliwia zapamiętanie przez komputer hasła i loginu, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe ich wpisywanie podczas logowania. Należy jednak pamiętać, że jest to opcja, którą powinno stosować się wyłącznie na osobistych urządzeniach, do których nie mają dostępu osoby postronne. Wiąże się to z bezpieczeństwem i poufnością w zakresie prywatnych danych. Nie powinniśmy zapisywać haseł na urządzeniach ogólnodostępnych, gdyż w takim wypadku nasza korespondencja zostanie najprawdopodobniej odczytana przez osoby trzecie.

Postępowanie w razie braku możliwości zalogowania się/utraty hasła bądź loginu

Warto również wiedzieć jak postępować w przypadku braku możliwości zalogowania się. Jest to zazwyczaj spowodowane utratą hasła lub loginu. Wirtuala Polska umożliwia trzy sposoby na odzyskanie dostępu do konta, mianowicie przesłanie hasła w wiadomości SMS, na alternatywny adres e-mail podany podczas rejestracji konta oraz poprzez podpowiedź. W razie niepowodzenia w odzyskaniu swoich danych, konieczne jest podjęcie kontaktu telefonicznego pod numer 703 200 220.