Poczta Interia logowanie

Interia jest jednym z wielu dostawców darmowych skrzynek pocztowych. Umożliwia ona wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, a także plików w załącznikach o wadze do 100MB. Pojemność konta nie jest ograniczona, co oznacza, że można przechowywać na nim dowolną liczbę odebranych wiadomości bez konieczności kasowania ich. Jedną z dodatkowych funkcji konta na Interii jest opcja skonfigurowania skrzynki ze skrzynkami w zewnętrznych serwisach, jak np. GMail, Onet, WP czy też Yahoo, co daje możliwość odbierania i wysyłania wiadomości e-mail ze wszystkich swoich skrzynek w jednym miejscu. Konto pocztowe jest również wyposażone w funkcje podglądu załączników na liście wiadomości i filtru antyspamowego oraz w możliwość załadowania przez użytkownika własnego awataru.

Logowanie do poczty Interia

Zarówno zakładanie konta jak i logowanie odbywa się przez stronę poczta.interia.pl. Loginem do konta jest adres e-mail, złożony z indywidualnej nazwy wybranej przez użytkownika, w skład której mogą wchodzić litery, cyfry i znaki kropki lub podkreślenia, znaku "małpy": @, oraz jednej z domen: interia.pl, interia.eu lub poczta.fm. Logowanie jest autoryzowane przez hasło ustawione przez użytkownika, które ze względów bezpieczeństwa musi zawierać co najmniej pięć znaków i nie może być złożone wyłącznie z liter, wyłącznie z cyfr ani wyłącznie ze znaków specjalnych. Wielkość liter w haśle, w przeciwieństwie do adresu e-mail jest rozróżniana. Litery zarówno w haśle, jak i adresie e-mail muszą pochodzić tylko z alfabetu łacińskiego.

Poczta Interia logowanie

Pamiętaj mnie

Interia oferuje opcję "pamiętaj mnie", po zaznaczeniu której login i hasło zostają zapamiętane i użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do swojej skrzynki pocztowej od razu po wejściu na stronę poczta.interia.pl. Opcja ta może być bezpiecznie stosowana dla własnej wygody na osobistych urządzeniach użytkownika, do których nikt inny nie ma dostępu. Ze względów bezpieczeństwa niewskazane jest, aby używać jej na urządzeniach współdzielonych z innymi, a zwłaszcza na komputerach w publicznych bibliotekach i kafejkach internetowych, gdyż może to być przyczyną kradzieży konta i związanych z nim danych.

Problemy z zalogowaniem się

Problemy z zalogowaniem się do serwisu mogą mieć naturę techniczną (problem z dostępem do Internetu po stronie użytkownika lub z serwerem poczty) lub być związane z błędnie wpisanym hasłem. W przypadku tych pierwszych, należy odczekać ok. pół godziny lub skontaktować się z własnym dostawcą Internetu w celu ustalenia, czy miała miejsce jakaś awaria. Aby upewnić się do co poprawności wpisanego hasła, najlepiej sprawdzić np. w notatniku, czy wszystkie znaki są wpisywane poprawnie, np. czy nie jest włączony klawisz Caps Lock lub układ klawiatury Polski (programisty) zamieniający miejscami m. in. litery "z" i "y". Ostatecznie możliwe jest, że użytkownik zapomniał hasła do swojego konta. W takim przypadku ma on opcję odzyskania go poprzez wiadomość SMS lub e-mail na numer telefonu lub skrzynkę pocztową podaną podczas tworzenia konta.