Jak usunąć konto Poczta Gmail

Usunięcie konta Gmail nie zawsze jest procesem nieodwracalnym, jednak usunięcie konta Gmail nie zwalnia nazwy użytkownika, której nie można powtórnie użyć. W celu usunięcia konta pocztowego Gmail należy zalogować się do poczty, następnie przejść do "Ustawienia konta", a tam wybrać opcję "Usuń swoje konto lub usługi". Po wybraniu opcji "Usuń usługi" może się pojawić konieczność ponownego zalogowania. Po zalogowaniu należy powtórnie wybrać opcję "Usuń usługi", a następnie kliknąć w opcję "Usuń". Na kolejnych ekranach będą wyświetlane polecenia, które należy zaakceptować, a na końcu wybrać opcję "Usuń Gmail". Usunięcie konta Gmail usuwa wszystkie maile i pliki, zapisane w Gmail, jednak nie powoduje trwałego usunięcia konta Google.

W ciągu kilku tygodni od usunięcia konta jest możliwość jego odzyskania, pod warunkiem, że konto Gmail nie było powiązane z innymi kontami.

Usuń konto

Korzystając z dostępu POP można utworzyć kopie zapasowe maili, pod warunkiem, że nie znalazły się one w folderach Kosz czy Spam. W tym celu należy się zalogować na konto użytkownika, w górnym prawym rogu odszukać opcję "Ustawienia", a następnie wybrać "Przekazywanie i POP". W kolejnym kroku należy wybrać opcję "Uaktywnij POP dla wszystkich wiadomości" (opcja jest dostępna także dla wiadomości już ściągniętych), a następnie potwierdzić wybór klikając "Zapisz zmiany". Po wybraniu klienta poczty (np. Thunderbird), który został skonfigurowany do poczty Gmail, pojawią się maile, które można wyeksportować.